ĐÔNG NAM BỘ

MIỀN ĐÔNG - ĐÔNG NAM BỘ

Đông Nam Bộ thường gọi là Miền Đông, có 1 thành phố và 5 tỉnh. Dân số 17.828.907 người - Diện tích 23.564,4 km² - Mật độ 706 người/km², chiếm 18.5% dân số cả nước. Đây là khu vực kinh tế phát triển nhất Việt Nam, có tỷ lệ đô thị hóa 62.8%

 • Tây Bắc giáp Campuchia.

 • Nam & Tây Nam giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

 • Đông & Đông Nam giáp biển Đông

 • Bắc & Đông Bắc giáp Tây Nguyên & Duyên hải Nam Trung bộ

Địa hình

Đông Nam Bộ là vùng đất cao, địa hình bán bình nguyên, trung du và đồi núi thấp dưới 1000m, bề mặt thoải. Độ cao giảm dần từ tây bắc xuống đông nam, dao động từ khoảng 500m (H. Bù Gia Mập, Bình Phước) xuống 1m (H. Bình Chánh, TP.HCM - giáp ĐBSCL).

Kinh tế

Đông Nam Bộ là vùng có kinh tế phát triển nhất Việt Nam, dân số đông và dẫn đầu cả nước về xuất khẩu, GDP cũng như nhiều yếu tố Kinh tế - Xã hội khác. Đầu tư trực tiếp nước ngoài nổi bật cả nước ở các tỉnh thành: Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh (thường được gọi với tên cũ là Sài Gòn) là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục quan trọng nhất của Việt Nam.

 • DS: 8.993.082 người | DT: 2.061 km² | Mật độ: 4.363 | Quận huyện: 24

 • Số xe: 50-59 & 41 | Mã vùng ĐT: 028 | Bưu chính: 70-74000 | Hành chính: VN-65

 • Google Reach: 19.400.00 | Facebook Audience: 9.000.000

Quận 1

 • DS: 142.000 người | DT: 7,73 km²
 • Mật độ: 18.370 | Phường xã: 10
 • Số xe: 59 T1 & T2 | Mã bưu chính: 71000
 • Mã hành chính: 760 | Công An: 028 3829 7643

Quận 3

 • DS: 190.000 người | DT: 4,92 km²
 • Mật độ: 38.403 | Phường xã: 14
 • Số xe: 59 F1 & F2 | Mã bưu chính: 72400
 • Mã hành chính: 770 | Công An: 028 3833 4529

Quận 4

 • DS: 175.000 người | DT: 4,18 km²
 • Mật độ: 43.750 | Phường xã: 15
 • Số xe: 59 C1 & C3 | Mã bưu chính: 72800
 • Mã hành chính: 773 | Công An: 028 3940 0188

Quận 5

 • DS: 159.000 người | DT: 4,27 km²
 • Mật độ: 43.913 | Phường xã: 15
 • Số xe: 59 H1 & H2 | Mã bưu chính: 72700
 • Mã hành chính: 774 | Công An: 028 3855 0878

Quận 6

 • DS: 233.000 người | DT: 7,14 km²
 • Mật độ: 38.721 | Phường xã: 14
 • Số xe: 59 K1 & K2 | Mã bưu chính: 73100
 • Mã hành chính: 775 | Công An: 028 3855 0737

Quận 8

 • DS: 424.000 người | DT: 19,18 km²
 • Mật độ: 23.530 | Phường xã: 16
 • Số xe: 59 L1, L2 & L3 | Mã bưu chính: 73000
 • Mã hành chính: 776 | Công An: 028 3850 4574

Quận 10

 • DS: 234.000 người | DT: 5,72 km²
 • Mật độ: 42.190 | Phường xã: 15
 • Số xe: 59 U1 & U2 | Mã bưu chính: 72500
 • Mã hành chính: 771 | Công An: 028 3865 7261

Quận 11

 • DS: 209.000 người | DT: 5,14 km²
 • Mật độ: 46.130 | Phường xã: 16
 • Số xe: 59 M1 & M2 | Mã bưu chính: 72600
 • Mã hành chính: 772 | Công An: 028 3963 4720

Q. Bình Thạnh

 • DS: 499.000 người | DT: 20,78 km²
 • Mật độ: 23.109 | Phường xã: 20
 • Số xe: 59 S1, S2 & S3 | Mã bưu chính: 72300
 • Mã hành chính: 765 | Công An: 028 3841 4882

Q. Phú Nhuận

 • DS: 163.000 người | DT: 4,88 km²
 • Mật độ: 35.897 | Phường xã: 15
 • Số xe: 59 E1 & E2 | Mã bưu chính: 72200
 • Mã hành chính: 768 | Công An: 028 3844 4695

Q. Tân Bình

 • DS: 474.000 người | DT: 22,43 km²
 • Mật độ: 21.061 | Phường xã: 15
 • Số xe: 59 P1, P2 & P3 | Mã bưu chính: 72100
 • Mã hành chính: 766 | Công An: 028 3844 4996

Q. Tân Phú

 • DS: 485.000 người | DT: 15,97 km²
 • Mật độ: 26.104 | Phường xã: 11
 • Số xe: 59 D1, D2 & 3 | Mã bưu chính: 72000
 • Mã hành chính: 767 | Công An: 028 3847 4549

Q. Gò Vấp

 • DS: 676.000 người | DT: 19,74 km²
 • Mật độ: 30.506 | Phường xã: 16
 • Số xe: 59 V1, V2 & V3 | Mã bưu chính: 71400
 • Mã hành chính: 764 | Công An: 028 3894 0278

Quận 2

 • DS: 180.000 người | DT: 49,79 km²
 • Mật độ: 3.402 | Phường xã: 11
 • Số xe: 59 B1 & B2 | Mã bưu chính: 71100
 • Mã hành chính: 769 | Công An: 028 3741 5327

Q. Thủ Đức

 • DS: 592.000 người | DT: 47,8 km²
 • Mật độ: 11.361 | Phường xã: 12
 • Số xe: 59 X2 & X3 | Mã bưu chính: 71300
 • Mã hành chính: 762 | Công An: 028 3897 2025

Quận 9

 • DS: 397.000 người | DT: 114 km²
 • Mật độ: 2.775 | Phường xã: 13
 • Số xe: 59 X1 | Mã bưu chính: 71200
 • Mã hành chính: 763 | Công An: 028 3896 0495

Quận 7

 • DS: 360.000 người | DT: 35,69 km²
 • Mật độ: 9.017 | Phường xã: 10
 • Số xe: 59 C2 & C3 | Mã bưu chính: 72900
 • Mã hành chính: 778 | Công An: 028 3785 1787

H. Nhà Bè


 • DS: 206.000 người | DT: 100,43 km²
 • Mật độ: 1.754 | Phường xã: 7
 • Số xe: 59 Z1 | Mã bưu chính: 73200
 • Mã hành chính: 786 | Công An: 028 3785 1743

H. Cần Giờ

 • DS: 45.000 người | DT: 704,45 km²
 • Mật độ: 115 | Phường xã: 7
 • Số xe: 59 Z2 | Mã bưu chính: 73300
 • Mã hành chính: 787 | Công An: 028 3874 0345

Q. Bình Tân

 • DS: 784.000 người | DT: 52,02 km²
 • Mật độ: 15.108 | Phường xã: 10
 • Số xe: 59 N1 & K9 | Mã bưu chính: 71900
 • Mã hành chính: 777 | Công An: 028 3756 0128

H. Bình Chánh

 • DS: 705.000 người | DT: 252,56 km²
 • Mật độ: 2.695 | Phường xã: 16
 • Số xe: 59 N2 & K3 | Mã bưu chính: 71800
 • Mã hành chính: 785 | Công An: 028 3760 6918

Quận 12

 • DS: 602.000 người | DT: 52,74 km²
 • Mật độ: 9.815 | Phường xã: 11
 • Số xe: 59 G1 & G2 | Mã bưu chính: 71500
 • Mã hành chính: 761 | Công An: 028 3891 6754

H. Hóc Môn

 • DS: 542.000 người | DT: 109,17 km²
 • Mật độ: 3.860 | Phường xã: 12
 • Số xe: 59 Y1 | Mã bưu chính: 71700
 • Mã hành chính: 784 | Công An: 028 3891 0387

H. Củ Chi

 • DS: 462.000 người | DT: 434,77 km²
 • Mật độ: 1.061 | Phường xã: 21
 • Số xe: 59 Y2 & Y3 | Mã bưu chính: 71600
 • Mã hành chính: 783 | Công An: 028 3892 0272

Đồng Nai

Có vị trí hết sức quan trọng, là cửa ngõ phía đông TPHCM và là trung tâm kinh tế lớn của phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ

 • DS: 3.097.107 người | DT: 5.905,7 km² | Mật độ: 524 | Quận huyện: 11

 • Số xe: 60 & 39 | Hành chính VN-39 | Mã vùng: 0251 | Bưu chính: 76000

 • Google Reach: 3.780.000 | Facebook Audience: 2.500.000

Tp. Biên Hoà

 • DS: 1.100.000 người | DT: 264,08 km²
 • Mật độ: 4.165 | Phường xã: 30
 • Số xe: 60 B1 & F1-3 | Mã bưu chính: 76100
 • Mã hành chính: 731 | Công An: 0251 3827 294

Tp. Long Khánh

 • DS: 245.040 người | DT: 191,75 km²
 • Mật độ: 1.278 | Phường xã: 15
 • Số xe: 60 B2 | Mã bưu chính: 76400
 • Mã hành chính: 732 | Công An: 0251 3970 621

H. Nhơn Trạch

 • DS: 323.720 người | DT: 411 km²
 • Mật độ: 977 | Phường xã: 12
 • Số xe: 60 C2 & Y6 | Mã bưu chính: 76200
 • Mã hành chính: 742 | Công An: 0251 3521 041

H. Long Thành

 • DS: 356.051 người | DT: 431,01 km²
 • Mật độ: 1.068 | Phường xã: 14
 • Số xe: 60 C1 & G1 | Mã bưu chính: 76200
 • Mã hành chính: 740 | Công An: 0251 3844 227

H. Trảng Bom

 • DS: 399.218 người | DT: 328,17 km²
 • Mật độ: 1.099 | Phường xã: 17
 • Số xe: 60 B8 & H1 | Mã bưu chính: 76300
 • Mã hành chính: 737 | Công An: 0251 3866 234

H. Thống Nhất

 • DS: 195.280 người | DT: 250,2 km²
 • Mật độ: 780 | Phường xã: 10
 • Số xe: 60 B7 | Mã bưu chính: 76400
 • Mã hành chính: 738 | Công An: 0251 3762 886

H. Vĩnh Cửu

 • DS: 190.430 người | DT: 1.095,7 km²
 • Mật độ: 215 | Phường xã: 12
 • Số xe: 60 Z6-8 & B9 | Mã bưu chính: 76900
 • Mã hành chính: 735 | Công An: 0251 3860 243

H. Định Quán

 • DS: 225.160 người | DT: 970,5 km²
 • Mật độ: 353 | Phường xã: 14
 • Số xe: 60 B4 | Mã bưu chính: 76700
 • Mã hành chính: 736 | Công An: 0251 3615 165

H. Cẩm Mỹ

 • DS: 188.010 người | DT: 468 km²
 • Mật độ: 338 | Phường xã: 13
 • Số xe: 60 B6 | Mã bưu chính: 76500
 • Mã hành chính: 739 | Công An: 0251 3878 179

H. Xuân Lộc

 • DS: 253.140 người | DT: 725,84 km²
 • Mật độ: 450 | Phường xã: 15
 • Số xe: 60 B5 & H5 | Mã bưu chính: 76600
 • Mã hành chính: 741 | Công An: 0251 3871 652

H. Tân Phú

 • DS: 193.670 người | DT: 802,4 km²
 • Mật độ: 248 | Phường xã: 18
 • Số xe: 60 B3 | Mã bưu chính: 76800
 • Mã hành chính: 734 | Công An: 0251 3699 997